Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 178
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788245006797
Omtale Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv
Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv presenterer og drøftar sentrale konkurranserettslege rammer for utforming av distribusjonsavtaler i Norge og EU/EØS-området. Boka fokuserer på grensa mellom avtaler innanfor og utanfor gruppeunntaket for vertikale avtaler, og spørsmål som oppstår under den konkurranserettslege analysen av avtaler som fell utanfor gruppeunntaket. Problemstillingane som vert drøfta, knyter seg til ulike typar distribusjonsavtaler, mellom anna avtaler om eksklusiv kjøpsplikt og mengdeplikter, eineforhandlaravtaler og eksklusiv kundetildeling, eksklusive leveringsplikter, agentavtaler og franchising. Forfattaren går også inn på problemstillingar som knyter seg til misbruk av dominerande stilling i vertikale avtaleforhold, og spørsmål om distribusjon via Internett. Boka har interesse og nytteverdi for alle som arbeider med konkurranserettslege spørsmål og forretningsjuridiske avtaler som regulerer distribusjon av varer og tenester. Tore Lunde har doktorgrad i rettsvitskap (God forretningsskikk næringsdrivande imellom, 2001), og er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og advokat i Kluge Advokatfirma DA. Forfattaren har publisert ei rad artiklar innan ulike juridiske emner, med tyngdepunkt i marknadsføringsrett, konkurranserett og fast eigedoms rettsforhold.

Til toppen