Nye trender i rettsvitenskapen (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 152
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450752
Omtale Nye trender i rettsvitenskapen
Formålet med denne boka er å gi innsyn i hovedtrekkene i nyere norsk rettstenkning.

Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.
Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og boka kan leses av jurister og andre interesserte uten spesielle forhåndskunnskaper.
En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted. Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Til toppen

Andre utgaver

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad: