Innføring i arbeidsrett (Heftet)

den individuelle del

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 352
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215024318
Omtale Innføring i arbeidsrett
ARBEIDSRETT er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn. Denne boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold - arbeidsgiver og arbeidstaker. Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sider.
Blant de emner som tas opp, er:
- hvordan arbeidsavtaler inngås, herunder valg mellom søkere til stillinger i privat og offentlig tjeneste og reglene om fast og midlertidig tilsetting
- rett og plikt i arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers troskapsplikt, samt de ulike regler om arbeidslønn, arbeidsmiljø og arbeidstid/ferie
- opphør av arbeidsforhold, særlig arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, samt permittering i arbeidsforhold.

Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovstoff og rettspraksis som er kommet til siden forrige utgave. Dette gjelder særlig innenfor diskrimineringsretten der vi nå har fått et helt sett av lover som dekker ulike former for diskriminering i arbeidslivet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen