Barnebøker til lave priser i Barnas Egen Bokverden

Gode lesere skapes hjemme


- Tilgang på barnebøker i hjemmet har betydning for leseferdigheter, viser en undersøkelser utført av Lesesenteret i Stavanger.

- Alle studier viser at høytlesning styrker utviklingen av både talespråk og lese- og skriveferdigheter, forskning.no