Mange foreldre er naturlig nok usikre på sin foreldrerolle, men man kan være sikre på at man kjenner sitt eget barn best!

Hvert barn er unikt, og hver fase i barndommen er ny og spennende.

Bøkene om barns utvikling hjelper deg til å bli trygg i foreldrerollen fra du er gravid til barnet blir født, gjennom barnehagetiden og helt opp til de utfordrende tenårene.

Bøker som kan hjelpe deg til å løse små og store utfordringer i hverdagen, og styrke relasjonen mellom deg og barnet ditt.

Barneoppdragelse uten fasit

Mange tror at det finnes en fasit som gjelder for alle barn, men det gjør det ikke. Barn skal ikke ha den samme oppdragelsen, ikke engang søsken skal ha det.

Alle barn er født med et temperament, og i oppdragelsen er det lurt å være bevisst på dette.

I vanlige familier er foreldrene de beste ekspertene på egne barn. Poenget er at det ikke finnes en oppskrift, du må tilpasse oppdragelsen til ditt eget barn.

Fra Rakkerunger og Englebarn av Stein Erik Ulvund

Gode tips til både foreldre og barn