Michael Stilson
© Foto: Eline Kjøl Berg

Michael Stilson